0978 219 470

Tranh tặng tân gia – Tranh sơn mài mã đáo thành công – MD10

1,100,000VND

Size  60 x 90 cm. Giá  1.100.000đ

Size 70 x 130 cm. Giá 1.800.000đ  ( CHƯA KHUNG)

Size 90 x 170 cm  Giá 4.100.000đ

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM. Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà.