0978 219 470

Tranh Sơn mài hoa mai

1,500,000VND 1,200,000VND

Tranh sơn mài dát bạc vẻ hoa mai ” có ý nghĩa là may mắn” ( nhánh mai có thế chữ tâm ) ; SZE  30x60x4= 60×120 cm.

SHIPPING FREE, NỘI TP HCM.

Tính phí vận chuyển ngoại tỉnh.

Tranh-son-mai-hoa-mai-Malanaz-shopping-Small
Tranh Sơn mài hoa mai

1,500,000VND 1,200,000VND