0978 219 470

Tranh sơn mài phước lọc thọ – LT03

1,200,000VND

Size – 60 x 120 cm  Giá 1.200.000 đồng

Size – 80 x 160 cm  Giá  2.900.000 đồng

Size – 120 x 240 cm  Giá liên hệ.

SHIPPING FREE

tranh son mai phuoc loc tho 50 x 80 cm màu đỏ cam A
Tranh sơn mài phước lọc thọ – LT03

1,200,000VND