0978 219 470

Tranh sơn mài Bình Dương – Tranh mã đáo thành công – MD03

3,200,000VND

Size 60 x120 (cm) cả khung 73x132cm. Giá  3.200.000đ.

Size 120 x 240 cm Giá liên hệ

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM. Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà.

Tranh mã đáo thành công - MDTCMNV04
Tranh sơn mài Bình Dương – Tranh mã đáo thành công – MD03

3,200,000VND