0978 219 470

Tranh treo phòng khách -Tranh sơn mài đồng quê DQ01

1,700,000VND

Kích thước:
– 60×30 x4 tấm = 120 x 60cm    Giá = 1,700,000vnđ
– 80×40 x4 tấm =  80 x 160cm   Giá =  3,000,000vnđ

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM. Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà.

tranh đồng quê TDQMNV02 - A
Tranh treo phòng khách -Tranh sơn mài đồng quê DQ01

1,700,000VND