0978 219 470

Tranh sơn mài phước lộc thọ – LT01

1,200,000VND

Size – 60 x 120 cm  Giá 1.200.000 đồng

Size – 80 x 160 cm  Giá 2.900.000 đồng

Size – 120 x 240 cm  Giá liên hệ.

TRANH SƠN MÀI PHƯỚC LỘC THỌ
Tranh sơn mài phước lộc thọ – LT01

1,200,000VND