0978 219 470

Tranh sơn mài bình dương – Tranh sơn mài tùng hạc – TH04

1,250,000VND

kích thước.

Size 50 x 80 cm – Giá : 1.250.000 đồng.

Size 120 x 240 cm – Giá  liên hệ.

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM (trong vòng 1h – 4h làm vic sau khi xác nhn đơn hàng). Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà

Tranh sơn mài bình dương – Tranh sơn mài tùng hạc – TH04

1,250,000VND