0978 219 470

Tranh tặng tân gia – Tranh sơn mài hoa mai

1,700,000VND

Size 60  x 120 cm –  Giá  1.700.000 đồng.

Size  80 x 160 cm  – Giá   3.990.000 đồng.

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM. Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà.

 

Tranh-sơn-mài-hoa-mai-Malanaz-Shopping-Malanaz-shopping
Tranh tặng tân gia – Tranh sơn mài hoa mai

1,700,000VND