0978 219 470

Tranh tặng khai trương – thuân buồm xuôi gió vịnh ha long – TB01

750,000VND

Size 50 cm x 20cm  x 4  = 50 x 80 cm  ( 4 tấm  ghép  Giá   750.000 đ)

Size 60cm  x 30 cm  x 4 = 60 x 120 cm ( 4 tấm  ghép  Giá   1.650.000đ )

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM. Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà.

thuân buồm xuôi gió vịnh ha long - A
Tranh tặng khai trương – thuân buồm xuôi gió vịnh ha long – TB01

750,000VND