0978 219 470

Tranh sơn mài bình dương – Tùng hạc diêm niên – TH01

1,200,000VND

Size  30 x 4 x  60 =  60 x 120 cm.

Thông tin giao hàng: Giao hàng min phí trong ni thành TP.HCM. Giao hàng toàn quc, kim tra hàng và thanh toán ti nhà.

tung hac THMNV01
Tranh sơn mài bình dương – Tùng hạc diêm niên – TH01

1,200,000VND