0978 219 470

Tranh gỗ khảm trai – Tùng hạc diên niên kích thước 217×107 khung kép CM17

Tranh gỗ khảm trai.

Trai nhập khẩu từ Canada.

Hàng Đặt theo Yêu Cầu .

GIÁ XƯỞNG – LIÊN HỆ