0978 219 470

Tranh gỗ cao cấp -Tranh gỗ mã đáo thành công – MD02

7,600,000VND 6,990,000VND

Chất liệu gỗ hương đỏ nam phi cao cấp

kích thước 1m97x97x4

Tranh gỗ sản xuất tại xưởng làng nghề Phú xuyên.