0978 219 470

Dây lưng mã số BNB6

260,000VND 240,000VND

Dây Lưng Da.Mã số – BNB6 :

-Dây lưng Malanaz Mã số BNB6.

-Chất liệu da cá sấu nguyên thủy.

-Kích thước  W x H x D     =  1200 x 350 x 35 mm.

Shipping miễn phí

Dây lưng mã số BNB6

260,000VND 240,000VND