giá tranh đồng đại bái - tranh tứ quý đồng

GIÁ TRANH ĐỒNG ĐẠI BÁI – TRANH ĐỒNG CAO CẤP – MALANAZ

Giá tranh đồng đại bái  – tranh mã đáo thành công.

Giá tranh đồng đại bái – Tranh tứ quý bình an.

Sản phẩm truyền thống của làng ngoài sản phẩm đúc còn có gò những bức tranh nghệ thuật về đồng quê hoặc những bức tranh mã đáo…

Trước kia, làng Đại Bái chỉ làm những sản phẩm sử dụng trong gia đình như xoong, chậu, mâm, nồi… Tuy nhiên, sau đó làng đã tổ chức sản xuất và sáng tạo.