TRANH SƠN TREO TƯỜNG -TRANH SƠN MÀI PHÚC LỘC THỌ

     Tranh sơn mài Tặng Tân Gia  – Tặng khai trương.

       Tranh sơn mài treo phòng khách.