tranh đồng tặng khai trương - tranh đồng cao cấp

TRANH ĐỒNG TẶNG KHAI TRƯƠNG – TRANH ĐỒNG CAO CẤP – TPHCM

Tranh tặng khai trương – Tranh đồng tặng tân gia – tranh mã đáo thành  công.

Tranh tặng khai trương – Tranh đồng tặng tân gia – tranh thuận buồm xuôi gió.

Tranh tặng khai trương – Tranh đồng tặng tân gia – tranh đồng quê.

Tranh tặng khai trương – Tranh đồng tặng tân gia – tranh đồng đại bái.

Những tư liệu di tích ở làng Đại Bái có ghi lại: đầu thế kỷ XI nhờ công của ông Nguyễn Công Truyền sáng tạo ra nghề gò đồng với nhiều mẫu mã mới đẹp và truyền dạy nghề cho dân mà dần trở thành nghề chính của làng. Sau khi ông mất, dân làng đã tôn vinh ông làm tổ nghề.

Đi trên đường làng, có lẽ dấu tích xưa của làng quê còn lại là những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trong làng. Đó là khu lăng ông tổ nghề Nguyễn Công Truyền, đình Văn Lãng, đình Diên Lộc, chùa Diên Phúc và câu chuyện dân làng kể về lễ giỗ tổ nghề vào ngày 29 tháng 9 âm lịch hàng năm. Ông Nguyễn Xuân Sầm, người cao tuổi trong làng

,