Tranh đồng cao cấp - mua tranh đồng tphcm

TRANH ĐỒNG CAO CẤP – MUA TRANH ĐỒNG TPHCM – MALANAZ

Tranh đồng Cao cấp – Tranh thuận buồm xuôi gió.

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Tranh đồng làng đại bái

Tranh đồng Cao cấp – Tranh đồng đại bái..

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Tranh đồng cao cấp –  tranh đồng tphcm. Từ khi nghề đúc đồng được khôi phục và phát triển cho đến nay, bộ mặt kinh tế của làng Đại Bái cũng có nhiều đổi thay rõ rệt. Cả làng có hơn 1.700 hộ làm nghề gò đúc đồng, tranh đồng một món quà tặng tân gia, tặng khai trương.

Mua tranh đồng tphcm, Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Bái cho biết, trong những năm tháng đổi mới,

“Để cho làng nghề phát triển, UBND xã Đại Bái đã kiến nghị các cấp tạo điều kiện cho thanh niên trong xã tiếp tục học nghề truyền thống.