TRANH ĐỒNG CAO CẤP - MALANAZ

TRANH ĐỒNG CAO CẤP – MALANAZ SHOPPING SALE OFF 50% TRÊN TOÀN QUỐC.

Tranh đồng cao cấp – Tặng tân gia.

Tranh đồng cao cấp – Tranh đồng Quê.

TRANH ĐỒNG CAO CẤP. 

 Tranh đồng cao cấp – Những tư liệu di tích ở làng Đại Bái có ghi lại: đầu thế kỷ XI nhờ công của ông Nguyễn Công Truyền sáng tạo ra nghề gò đồng với nhiều mẫu mã mới đẹp và truyền dạy nghề cho dân mà dần trở thành nghề chính của làng. Sau khi ông mất, dân làng đã tôn vinh ông làm tổ nghề. Cách đây khoảng 200 năm, Tranh đồng cao cấp –